İlkelerimiz

İlkelerimiz

  • EMS çalışanları olarak, her durum ve şartta, dürüst ve etik davranmak önceliklerimizdir.     
  • EMS daima görevlerin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı hedefler.
  • Çalışanlarımızın yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı hedefleriz.
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındırmayı ve bunları ortaya koymayı teşvik ederiz
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik edilmesini sağlarız.
  • Firmaların başarılı olmak için en önemli faktörün tüm çalışanların potansiyelini maksimum seviyeye çıkararak kendimize ve topluma katkıda bulunmak olduğuna inanırız.
© Copyright 2021 Ems Plastik. Tüm hakları saklıdır